Udvikling af organisationskultur og pædagogisk praksis i daginstitutioner og skoler til gavn for børnenes trivsel og medarbejdernes sociale kapital.

 

I udvikling af velfærdsorganisationer og fagprofessionelle som har til formål at hjælpe andre mennesker, er det relevant at rette opmærksomheden mod kulturen i organisationen. Sprog, holdninger og værdier skaber fælles identitet og føres ofte ubevidst videre til nye medlemmer i fællesskabet. Netop fordi kulturen, så at sige ligger under huden, kan den være vanskelig at få øje på for dem, der har den.

 

Ved hjælp af kvalitative undersøgelsesmetoder identificerer og italesætter jeg de rationaler, roller og handlemønstre som lever i netop jeres organisation. Jeg vægter en gennemsigtig proces, hvor I selv er med til at definere, hvilke områder I har brug for min hjælp til, og hvad I gerne vil have jeres organisationskultur skal indeholde fremover.

 

Når jeg hjælper jer med at udvikle jeres organisationskultur eller pædagogiske praksis, er det altid med jeres kerneopgave i centrum. Desuden arbejder jeg ud fra de tregrundstene: kvalitative metoder, det sociale og faglig refleksion.

 

Velkommen til.

 

 

KVALITATIVE METODER

 

Traditionelt set har antropologer anvendt feltarbejde for at forstå og kortlægge de rationaler og strukturer som danner kultur i forskellige samfund.

 

Når jeg, i kortere eller længere varighed, tager på feltarbejde i jeres organisation er det for at tage del i jeres dagligdag, tale med jer og i det hele taget opleve de elementer og dynamikker, som danner kulturen hos netop jer. Det kan også være at det giver bedst mening at udføre interview med jer. Det er opgaven, der er bestemmende for tilgangen.

 

De kvalitative metoder giver et solidt og praksisnært grundlag for det senere udviklende arbejde i jeres organisation.

DET SOCIALE

 

Vi mennesker er sociale væsener. Vi spejler os i hinanden, handler efter bestemte logikke, tildeler hinanden roller og taler et bestemt sprog - alt sammen for at skabe social orden og mening i fællesskabet.

 

For at kunne udvikle det enkelte menneske, er det derfor nødvendt også at have fokus på udvikling af fællesskabet - og omvendt.

 

Jeg er særligt optaget af sproget og de historier - narrativer - der lever i organisationen. Ord skaber som bekendt virkelighed, og kan derfor være udviklende eller begrænsende for det enkelte menneske og organisationen som helhed.

 

 

 

 

 

 

 

 

FAGLIG REFLEKSION

 

Fagprofessionelle i den pædagogiske praksis er ansvarlige for at skabe de bedst mulige betingelser for, at det enkelte menneske kan udvikle sig i en positiv retning.

 

Derfor er det min ambition, at mine besøg i jeres organisation åbner op for faglig refleksion i den daglige praksis, til gavn for børnene og jeres egen faglige udvikling og trivsel.

 

 

Søren Aahus

Uglevej 1

8210 Aarhus V

 

+45 61 68 72 12

kontakt@aahus.dk

Copyright © All Rights Reserved