Udvikling af organisationskultur og pædagogisk praksis i daginstitutioner og skoler til gavn for børnenes trivsel og medarbejdernes sociale kapital.

MIN BAGGRUND

 

 

 

 

 

Jeg er uddannet pædagogisk antropolog fra Danmarks Pædagogiske Universitet med speciale i arbejdspladskultur i 2011. Før det er jeg uddannet pædagog fra Jysk Pædag-Seminarium i 2001. Jeg har en bred erfaring indenfor dagtilbudsområdet, både som pædagog og pædagogisk leder. Desuden er jeg uddannet supervisor ved konsultenthuset Albatros i Aarhus.

 

En stor del af min pædagogiske praksis har omhandlet børn med opmærksomheds- og/eller udviklingsforstyrrelser og børn med anden etnisk baggrund end dansk - både indenfor specialpædagogiske og almenpædagogiske dagtilbud. Min flerårige ledelseserfaring og kandidat i pædagogisk antropologi har givet mig et indgående kendskab til organisationers lag og deres indvirkning på hinanden.

 

Jeg er optaget af, hvordan vi som mennesker former og formes af hinanden, samt hvordan organisationskulturen kan være retningsgivende for vores muligheder for at udvikle os fagligt såvel som menneskeligt.

 

 

 

Søren Aahus

Uglevej 1

8210 Aarhus V

 

+45 61 68 72 12

kontakt@aahus.dk

Copyright © All Rights Reserved