Udvikling af organisationskultur og pædagogisk praksis i daginstitutioner og skoler til gavn for børnenes trivsel og medarbejdernes sociale kapital.

PÆDAGOGISK VEJLEDNING

Er der mistrivsel i børnegruppen og er I løbet tør for idéer til forandring, eller føler I, at det pædagogiske arbejde mest går med at slukke ildebrande? Det er aldrig for sent at forandre.

 

Som en del af kulturen kan det som fagprofessionel være svært at se nye muligheder og andre veje til løsning af den pædagogiske opgave. Blandt kolleger tænkes der med tiden indenfor de samme rammer og med den samme forforståelse af tilgangen til børnene og måden at organisere hverdagen på.

 

Ved at lave feltarbejde jeres pædagogiske hverdag, vil jeg observere og spørge ind til jeres praksis. Herudfra kommer jeg med konkrete og praksisnære forslag til udvikling af jeres pædagogiske arbejde. Det kunne eksempelvis omhandle:

  • Inklusion af børn med særlige behov
  • Organisering af hverdagen
  • Konfliktløsning

 

Da jeg arbejder med fællesskabet i centrum, vil vejledningen være målrettet et team af medarbejdere, hvor vi sammen indgår i et procesorienteret forløb af kortere eller længere varighed, alt efter behov.

 

 

 

"Forløbet har givet en kæmpe forandring og været meget betydningsfuldt. Det har ændres vores arbejdsglæde".

 

Elisabeth, Børnehuset Hobbitten

 

Søren Aahus

Uglevej 1

8210 Aarhus V

 

+45 61 68 72 12

kontakt@aahus.dk

Copyright © All Rights Reserved