Udvikling af organisationskultur og pædagogisk praksis i daginstitutioner og skoler til gavn for børnenes trivsel og medarbejdernes sociale kapital.

ORGANISATIONSUDVIKLING

Lever jeres kerneværdier ude i organisationen? Stemmer jeres organisering overens med jeres opgaver. En kulturanalyse kan give svar på de spørgsmål - og på spørgsmål, som I ikke vidste, at I havde.

 

Forbedring af samarbejde, kommunikation, og ledelsesformer er både relevant i organisationer som fungerer mindre godt og i organisationer som fungerer godt, men har brug for et løft til at klare kerneopgaven og fremtidens udfordringer.

 

Udvikling af organisationen skal være meningsfuldt for jer og tage udgangspunkt i netop jeres situation.

 

På baggrund af interviews og feltarbejde i jeres organisation, udarbejder jeg en analyse af kulturen hos jer. Herudfra planlægger vi i fællesskab en gennemsigtig proces med mål, som er klare for alle.

 

 

 

Søren Aahus

Uglevej 1

8210 Aarhus V

 

+45 61 68 72 12

kontakt@aahus.dk

Copyright © All Rights Reserved