Udvikling af organisationskultur og pædagogisk praksis i daginstitutioner og skoler til gavn for børnenes trivsel og medarbejdernes sociale kapital.

SUPERVISION OG SPARRING

Savner I at kunne være mere undersøgende på jeres daglige dilemmaer, og derved skabe nye handlinger i praksis? Ønsker I at få bragt jeres faglige viden i spil og få et fælles fagligt sprog? Så er supervison måske noget for jer.

 

Supervision er en processtyret samtale til faglig udvikling. Formålet er at skabe refleksion og evt. ændre handlemøstre i den professionelle praksis.

 

Ud over at være en faglig metode til kompetenceudvikling hos den enkelte, kan supervision i gruppe skabe fælles faglig udvikling og fællesskab i medarbejdergruppen.

 

For mig handler supervision om at bevare og udfordre sin nysgerrighed – at se situationen eller problemstillingen fra andre vinkler og turde vove handle på nye måder. Jeg møder jer dér, hvor I er, og skaber et trygt og fortroligt rum, hvor respekten for forskelligheder giver plads til mangfoldige tanker og idéer.

 

Jeg tilbyder supervison til både ledere og medarbejdere.

 

 

 

"Selv om man tror at en problematik er lille, får man stor indsigt i, hvad man kan ændre for at gøre tingene bedre."

 

Pia, Børnehuset Fredensvang

 

 

 

"Det er tydeligt, at hele personalegruppen har arbejdet ud fra samme arbejdsmetode og det smitter af på de daglige faglige snakke og tilgangen til børnene."

 

Sinne, Børnehuset Fredenvang

 

 

 

 

 

Søren Aahus

Uglevej 1

8210 Aarhus V

 

+45 61 68 72 12

kontakt@aahus.dk

Copyright © All Rights Reserved